Site içi arama:
HİZMETLERİMİZ  »  Tehlikeli Atıkların Yönetimi

Tehlikeli Atıkların Yönetimi


Türk Çevre Kanunu altında, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 1991 yılında yürürlüğe girmiştir. 1994 yılında Uluslararası Basel Sözleşmesi'ne (tehlikeli atıkların sınırlar ötesine taşınması ve kontrolüne ilişkin) taraf olmamızın ardından, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş, ancak Avrupa Birliği'ne uyum süreci içerisinde, Avrupa Birliği direktifleri baz alınarak revize edilmiştir.
T.C. Çevre ve ŞehircilikBakanlığı tarafından yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, şirketimiz Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı almıştır.
Yönetmelik gereği tehlikeli atıklar atık üreticisi tarafından, mevzuatta tanımlanan koşullarda ayrı olarak biriktirilmeli ve lisanslı taşıma araçları ile bu konuda lisans almış geri kazanım tesislerine gönderilmesi sağlanmalıdır. Bu aşamada Atkasan A.Ş., lisanslı tehlikeli atık taşıma araçları ile ihtiyaç doğrultusunda hizmet vermektedir.


Copyright © 2013 Atkasan Atık Değerlendirme A.Ş. | Tüm hakları saklıdır.