Site içi arama:
HAKKIMIZDA  »  Politikalarımız

Politikalarımız


KALİTE-ÇEVRE-İSG POLİTİKAMIZ


  • Faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda (Kâğıt Üretimi-Ambalaj Üretimi-Atık Yönetimi)  ürün ve hizmet üreterek Sektörümüzün,

  • İnovatif ve müşteri odaklı yaklaşım ile ürün ve hizmet kalitemizin sürekliliğini sağlayarak Müşterilerimizin,

  • Grubumuzun desteği, sektör tecrübemiz, yetkin insan kaynağımız ile stratejik hedeflerimize ulaşarak Paydaşlarımızın,

  • Ulusal ve uluslararası uygulanabilir şartları ve faaliyetlerimizi kapsayan yasal gereklilikleri yerine getirerek Ülkemizin,

  • İş kazası ve meslek hastalığı oluşturacak riskleri azaltmaya yönelik önlemler alarak, tüm çalışanlarımızla el ele sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturarak, kontrolümüz altındaki tüm Çalışanlarımızın,

  • Doğal kaynak kullanımını ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek Dünyamızın,

  • Atık enerji kullanımı, sera gazı salınımı ve atık azaltma projelerimiz ile kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlayarak Çevremizin,

ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ve her konuda verdiğimiz eğitimlerle performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 

PS02.FR02/02.01.2019/02Copyright © 2013 Atkasan Atık Değerlendirme A.Ş. | Tüm hakları saklıdır.