Site içi arama:
HAKKIMIZDA  »  Politikalarımız

Politikalarımız


YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

·Ambalaj atıkları ve tehlikesiz atıkların çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmek için toplama-ayırma ve geri dönüşüm faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve iyileştirmeyi,

·Yönetim sistemine (Kalite, Çevre, İSG), yasal şartlar çerçevesinde tam uymayı ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

·Müşteri memnuniyetini yönetim sistemi ile ilgili şartlar çerçevesinde yerine getirmeyi,

·Daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya için, enerji ve doğal kaynakları ekonomik ve verimli şekilde kullanmayı,

·Ülkemizde atıkların ayrı toplanmasına ve geri dönüşüm bilincinin artmasına katkı sağlamayı,

·Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi çevrenin korunması, çevre kirliliğinin azaltılması ve atık yönetimi konularında bilinçlendirmeyi,

·Çalışma ortam ve koşullarımızı; yürürlükte bulunan tüm yasa, yönetmelik ve diğer kurallara uygun olarak düzenlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

·Çalışanlarımızın, ziyaretçilerin ve taşeron çalışanlarının sağlık ve iş güvenliği koşullarını sağlamayı ve iyileştirmeyi,

·İşletmemizde iş kazası ve meslek hastalığı risklerini önceden tespit etmeyi, çalışanlara eğitim vermeyi ve gerekli önlemleri almayı,

·İşini sahiplenen, kendini yenileyen, eğitimli, bilinçli çalışanlarla ve diğer paydaşlarla (müşteri, tedarikçi) şirketi daha ileri noktalara taşımayı,

 Taahhüt ederiz.

PS19.FR03/20.07.2018/01Copyright © 2013 Atkasan Atık Değerlendirme A.Ş. | Tüm hakları saklıdır.